//

Settaburt. Picchayada

Settaburt. Papawarin

Settaburt. Nathapon

Interiew Tong DynEd C1 Student in Thailand

Shengyin Gao, Grade 9

Ziyi Huang, Grade 9

Xueer Hou, Grade 9

Xi Liu, Grade 4

Yimu Li, Grade 5

Wantang Wen, Grade 5

Nidanuch Wirun, Grade 6

Kids Interview from YiLinPeiSen

Kids Interview from New Hope

//